Het Labyrint 

Groepspraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen

 • Logopedie voor kinderen en volwassenen 
 • Psychologie voor kinderen, jongeren en volwassenen
  - Onderzoek
  - Speltherapie voor jonge kinderen
  - Gesprekstherapie
  - Gezinstherapie
  - Relatietherapie
 • Bijlessen en studiebegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen 
 • Voeding - en dieetadvies voor kinderen en volwassenen
Bezoek onze website

Groepspraktijk Het Labyrint in Sint-Kruis (Brugge)

Het Labyrint is een groepspraktijk waar verschillende disciplines samenwerken. Het Labyrint - team bestaat uit logopedisten, een klinisch psycholoog, speltherapeuten, psychotherapeuten, leerkrachten en een diëtiste. Wij behandelen zowel kinderen, jongeren als volwassen. Ook is er onderling contact en overleg tussen de verschillende disciplines. Op deze manier is een multidisciplinaire aanpak mogelijk. Via deze website kunnen jullie kennis maken met Het Labyrint. Wij hebben ook een aansluitende website met nog meer informatie ter beschikking.

Sterke troeven van Het Labyrint

 • Uiteenlopende specialisaties en disciplines gegroepeerd. 
 • Enthousiast en gedreven team. 
 • Doelgerichte en multidisciplinaire aanpak. 
 • Therapie op maat van elk individu. 
 • Kennis op verschillende vlakken (logopedie, psychologie en voeding) 
 • Openhartig en vriendelijk 
 • Creatieve en gerichte aanpak 
 • Flexibiliteit (altijd bereikbaar)

Visie

Wij vinden professionaliteit, eerlijkheid en vertrouwen belangrijke waarden en streven die dan ook volledig na. Wij willen daarnaast ook het beste uit iedereen halen. Dit op sociaal, fysiek, cognitief en mentaal vlak. Daarom is een goede communicatie en een sterke band met de therapeuten ook een must. Wij willen iedereen helpen op "zijn" weg naar de toekomst! De weg naar de toekomst is niet altijd rechtlijnig. Wij helpen je navigeren op deze weg door Het Labyrint/ het leven.

Wat hebben we te bieden?

STUDIEBEGELEIDING
EN BIJLESSEN

VOEDING-
EN DIEETADVIES

PSYCHOLOGIE
EN COACHING

Het Labyrint - team

Charlotte De Baets

Charlotte De Baets

Bachelor in de logopedische wetenschappen 
Praktijkbeheerder en zaakvoerder van
Het Labyrint

Taken: 

 • Afnemen van algemene anamnese
 • Afnemen van logopedische anamnese
 • Logopedische diagnostiek
 • Logopedische therapie 
 • Bijlessen en studiebegeleiding 
 • Planning 
 • Administratie en facturatie 
 • Beheer van website

Isabel Mestdagh

Isabel Mestdagh

Bachelor in de logopedische wetenschappenTaken: 

 • Logopedische diagnostiek 
 • Logopedische therapie 
 • Bijlessen en studiebegeleiding

Celine Quyssens

Celine Quyssens

Bachelor in de logopedische wetenschappenTaken: 

 • Logopedische diagnostiek
 • Logopedische therapie 
 • Bijlessen en studiebegeleiding 
 • Typlessen 
 • Administratie

Elien Nollet

Elien Nollet

Master in de Klinische psychologieTaken: 

 • Psychologische diagnostiek
 • Psychologische therapie

Kathy Dournez

Kathy Dournez

Bachelor in de Orthopedagogie

Speltherapeut 

Psychotherapeut

Taken: 

 • Speltherapie voor jonge kinderen
 • Relatietherapie
 • Psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen 
 • Gezinstherapie
Hannelore Cottenie

Hannelore Cottenie

Master in de orthopedagogie 

Speltherapeut 

Psychotherapeut

Taken: 

 • Speltherapie voor jonge kinderen
 • Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Bo Delesie

Bo Delesie

DiëtisteTaken: 

 • Geven van voeding - en dieetadvies voor kinderen 
 • Geven van voeding - en dieetadvies voor volwassenen

Nadia Declercq

Nadia Declercq

Ingenieur Bio - Chemie

Leerkracht


Taken: 

 • Geven van bijlessen voor de vakken biologie, chemie, wiskunde en fysica
Emma Demuynck

Emma Demuynck

Master in de taal - en letterkunde 

Frans - Spaans

Leerkracht

Taken: 

 • Geven van bijlessen voor de vakken Nederlands, Frans, Spaans en Engels

Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten.


Wij behandelen en begeleiden voornamelijk mensen met:

Logopedie voor kinderen

 • Articulatiestoornissen (niet correct uitspreken van de fonemen r, s, t,
 • Taalontwikkelingsstoornissen 
 • Tweetaligheidsproblematiek 
 • Myofunctionele stoornissen (duimzuigen, infantiel slikken (= met de tong tussen de tanden), foutieve rustpositie van de tong) 
 • Stotteren 
 • Dyslexie (= leesstoornis) 
 • Dysorthografie (spellingsstoornis)
 • Dyscalculie (= rekenstoornis) 
 • Afasie bij kinderen 
 • Kinderen met downsyndroom 
 • Typlessen voor kinderen met dyslexie

Logopedie voor volwassenen

 • Afasie (= taalstoornis na een hersenaandoening) 
 • Dysartrie (= spraakstoornis na een hersenaandoening)
 • Stemstoornissen (= foutief stemgebruik, heesheid, stembandknobbels, ALS, MS, ziekte van Parkinson)
 • Dysfagie (= slikstoornissen)
 • Stotteren
Charlotte De Baets

Charlotte De Baets

Isabel Mestdagh

Isabel Mestdagh

Celine Quyssens

Celine Quyssens

Logopedisten Charlotte De Baets, Isabel Mestdagh en Celine Quyssens hebben allemaal een passie voor hun vak. Ze zijn gespecialiseerd in de preventie, diagnostiek en behandeling van logopedische stoornissen. 

Het zijn harde werkers, die het beste in iedereen naar boven willen halen. Ze vormen een hecht team en je kan altijd bij hen terecht. 


De logopedisten hebben er voor gekozen om multidisciplinair te werken aangezien er dan continu overleg is.

Kernbegrippen die bij dit team passen zijn:

 • Sociaal en vriendelijk 
 • Positieve ingesteldheid 
 • Doelgericht 
 • Directe aanpak 
 • Individuele en klantgerichte aanpak 
 • Geduldig 
 • Creatief 
 • Het kind vanuit verschillende invalshoeken bekijken
 • Leren is proberen en niet opgeven 
 • Iedereen is in staat om te leren

Tarieven

Onderstaande tarieven worden bepaald door RIZIV en zijn van toepassing voor jong en oud. 75% wordt terugbetaald via de mutualiteiten. 

Logopedie

 • Honorarium per sessie (schoolbezoek) 30 min

  € 22,50

 • Honorarium per sessie (kabinet/ huisbezoek) 30 min

  € 23,25

 • Tussenkomst van de mutualiteit

  € 17,44

 • Opleg (zelf te betalen)

  € 5,81

 • Honorarium per sessie (kabinet, huis - of schoolbezoek) 60 min

  € 46,75

 • Tussenkomst van de mutualiteit

  € 35,06

 • Opleg (zelf te betalen)

  € 11,69Het Labyrint voor begeleiding, zorg en therapie op maat.

Ons beter leren kennen?