top of page
Logopedie

Logopedie in Sint-Kruis (Brugge)

Wat is logopedie?

divider_lichtgeel

Logopedie is een paramedisch beroep dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van spraak-, taal-, stem- en slikproblemen. Voordat de therapie begint, zal er eerst een diagnostisch onderzoek plaatsvinden om de specifieke problematiek te identificeren. Op basis hiervan wordt er een behandelingsplan opgesteld.

Logopedisten behandelen verschillende problemen, zoals dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, stemstoornissen, stotteren, afasie, dysarthrie, dysfasie en chronische spraakstoornissen als gevolg van aandoeningen zoals MS of ALS.

De therapie kan bestaan uit diverse oefeningen, training en technieken om de (communicatie)vaardigheden te verbeteren. Dit kan onder andere inhouden dat er gewerkt wordt aan spraakklanken, taalbegrip- en productie, ademhalingstechnieken of sliktraining.

divider_zwart

Hoe gaan we te werk?

divider_lichtgeel

Stap 1: aanmelden via het contactformulier (of telefonisch)

Je meldt je aan in de praktijk door het contactformulier op de website in te vullen of door een bericht op de voicemail (wij bellen niet terug als je geen boodschap inspreekt) van het Labyrint (0472/ 79. 70. 70.) in te spreken. Wij nemen binnen de week contact met jullie op om een afspraak in te plannen. Dit kan telefonisch zijn of per mail.

Als we binnen de week geen respons geven betekent dit dat de mail niet goed is toegekomen. Dan neem je beter telefonisch contact op. Wij merken dat dit in uitzonderlijke gevallen voorkomt.

Stap 2: vastleggen van een afspraak

Je zult een mail terugkrijgen met daarin een link die je toegang geeft tot de online agenda van Charlotte De Baets. In deze agenda kun je zelf bepalen wanneer je kunt langskomen. Er kan een afspraak vastgelegd worden. Kies hierbij voor een anamnese gesprek logopedie. De afspraak zal per mail bevestigd worden.

Stap 3: anamnese gesprek logopedie

Je komt in de praktijk langs voor een eerste gesprek. Dit betreft een (ouder)gesprek waarbij (de kinderen niet aanwezig dienen te zijn) alles in kaart wordt gebracht.

In dit gesprek worden de algemene gegevens genoteerd en alles in kaart gebracht van jou of jouw kind (welbevinden, gedrag, mijlpalen, …). Op deze manier kan bepaald worden welke hulp jij of je kind nodig hebben. Er wordt eventueel een afspraak vastgelegd om verdere onderzoeken in te plannen.

Meebrengen:

 • Identiteitspas of ISI-kaart

 • 6 kleefzegels van de mutualiteit

 • Voorschrift logopedie van de huisarts

Stap 4: Afname logopedische testen en/of psychologische testen

Na het anamnese gesprek wordt bepaald welke testen er afgenomen moeten worden. Ook plannen we de data voor de testen in. Dit kan vrij snel ingepland worden. Op deze manier kan bepaald worden of je wel of geen recht hebt op logopedische therapie.

Als je recht hebt op logopedische therapie, dan kan je ook een teruggave van de logopedische sessies bekomen worden via de mutualiteit. De aanvraag wordt door Het Labyrint ingediend.

Je kunt de tarieven raadplegen via de link onderaan de website. Wij zijn allemaal geconventioneerde logopedisten en houden ons aan de opgelegde tarieven van het RIZIV.

Stap 5: afspraak bij NKO-arts, kinderarts, neuroloog, …

Als je recht hebt op logopedische therapie, dan moet het voorschrift logopedie ondertekend worden door een NKO-arts, kinderarts of neuroloog. Dit is afhankelijk van de betreffende problematiek.

In sommige gevallen moet er ook een gehoortest/ audiogram afgenomen worden bij de NKO-arts. De logopediste zal je hierover correct informeren.

Stap 6: Bespreken van de testresultaten

Je wordt uitgenodigd in de praktijk om de testresultaten met de logopediste te bespreken. De nodige vragen die je hebt kunnen dan ook gesteld worden.

Stap 7: Opstarten van de logopedische therapie

Als alle documenten ingevuld en bezorgd zijn aan Het Labyrint, dan zal de aanvraag logopedie opgestuurd worden naar de mutualiteit. Bij goedkeuring van je dossier door de adviserende geneesheer zal je recht hebben op terugbetaling van het logopedisch onderzoek en de logopedische behandelingen. De therapie kan dan ook van start gaan.

divider_zwart

Logopedische diagostiek
(= afname van logopedische testen)

divider_zwart
 • diagnostisch onderzoek dyslexie voor kinderen, jongeren en volwassenen 

 • diagnostisch onderzoek dysorthografie voor kinderen, jongeren en volwassenen 

 • diagnostisch onderzoek dyscalculie voor kinderen, jongeren en volwassenen 

 • diagnostisch onderzoek taalontwikkelingsstoornissen (kinderen van 3 tot 18 jaar)

 • diagnostisch onderzoek articulatiestoornissen

 • diagnostisch onderzoek oro-myofunctionele stoornissen

 • diagnostisch onderzoek voor volwassenen met afasie (= taalstoornis na het oplopen van een hersenletsel door een hersenbloeding, trombose, …)

 • diagnostisch onderzoek voor volwassenen met dysarthrie (= spraakstoornis na het oplopen van een hersenletsel of chronische aandoeningen zoals ALS, MS, …)

 • diagnostiek en onderzoek stotteren voor kinderen en volwassenen

Logopedische diagnostiek

Logopedische behandeling voor volwassenen

divider_zwart
 • afasie (=taalstoornis ten gevolge van een hersenaandoening)

 • dysatrie (= spraakstoornis ten gevolge van een hersenaandoening)

 • stemstoornissen (foutief stemgebruik, heesheid, stembandknobbels, …)

 • chronische spraakstoornissen ten gevolge van een degeneratieve aandoeningen zoals ALS, MS en de ziekte van parkinson.

 • Stotteren

Logopedische behandeling voor volwassenen
Logopedische behandeling voor kinderen

Logopedische behandeling voor kinderen

divider_zwart
 • oro-myofunctionele therapie (duimzuigen, foutief slikgedrag ...)

 • articulatiestoornissen

 • dyslexie (= stoornis in het lezen)

 • dyscalculie (= rekenstoornis)

 • dysorthografie (= spellingstoornis)

 • stotteren

 • dysfasie (=ernstige taalstoornis bij kinderen ouder dan 5 jaar)

 • taalontwikkelingsstoornissen (bij jonge kinderen vanaf 3 jaar)

 • taalontwikkelingsstoornissen (bij oudere kinderen)

Leestraining

Bijzondere begeleidingen

divider_zwart

Deze behandelingen vallen niet onder de verplichte ziekteverzekering en worden dan ook niet terugbetaald vanuit de verplichte ziekteverzekering. Dit dien je zelf volledig te bekostigen.

 • Leestraining voor kinderen

 • Begeleiding op maat van kinderen met downsyndroom
  o    leren praten
  o    leren lezen
  o    begeleiding in het regulier onderwijs

 • Leestraining voor volwassenen

 • Leestraining voor analfabeten of anderstaligen

 • Geheugentraining voor volwassenen

De logopedistes die in Het Labyrint werkzaam zijn, hebben allemaal een passie voor hun vak. Ze zijn gespecialiseerd in de preventie, diagnostiek en behandeling van logopedische stoornissen. 

Het zijn harde werkers, die het beste in iedereen naar boven willen halen. Ze vormen een hecht team en u kunt altijd bij hen terecht. 

De logopedistes hebben er voor gekozen om multidisciplinair te werken aangezien er dan continu overleg is.

Kernbegrippen die bij dit team passen zijn:

 • Sociaal en vriendelijk 

 • Positieve ingesteldheid 

 • Doelgericht 

 • Individuele en klantgerichte aanpak 

 • Geduldig 

 • Creatief 

 • Het kind vanuit verschillende invalshoeken bekijken

 • Leren is proberen en niet opgeven 

 • Iedereen is in staat om te leren

Tarieven

Onderstaande tarieven worden bepaald door RIZIV en zijn van toepassing voor jong en oud. Alle logopedisten zijn geconventioneerd.


Een afspraak dient 24 uur op voorhand geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt een administratieve kost van 22 euro aan te rekenen. 

Logopedie

MEER WETEN OVER ONS LOGOPEDIE? 
CONTACTEER HET LABYRINT!

ONS BETER LEREN KENNEN?

bottom of page