top of page
Logopedie

Logopedie in Sint-Kruis (Brugge)

Logopedische diagnostiek

Het Labyrint
 • Diagnostisch onderzoek dyslexie voor kinderen, jongeren en volwassenen 

 • Diagnostisch onderzoek dysorthografie voor kinderen, jongeren en volwassenen 

 • Diagnostisch onderzoek dyscalculie voor kinderen, jongeren en volwassenen 

 • Diagnostisch onderzoek taalontwikkelingsstoornissen (kinderen van 3 tot 18 jaar)

 • Diagnostisch onderzoek articulatiestoornissen

 • Diagnostisch onderzoek oro-myofunctionele stoornissen

Logopedische diagnostiek

Wat is Logopedie?

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, het gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al haar facetten.

Het Labyrint
Logopedische behandeling voor volwassenen

Logopedische behandeling voor volwassenen

Het Labyrint
 • Afasie (taalstoornis na een hersenaandoening)

 •  Dysatrie (spraakstoornis na een hersenaandoening)

 • Stemstoornissen (foutief stemgebruik, heesheid, stembandknobbels, ALS, MS, ziekte van Parkinson)

 • Dysfagie (slikstoornissen)

 • Stotteren

Logopedische behandeling voor kinderen

Het Labyrint
 • Oro-myofunctionele therapie (duimzuigen, foutief slikgedrag ...)

 • Articulatiestoornissen

 • Dyslexie (stoornis in het lezen)

 • Dyscalculie (rekenstoornis)

 • Dysorthografie (spelling)

 • Stotteren

 • Dysfasie (ernstige taalstoornis)

 • Taalontwikkelingsstoornissen (voor jonge kinderen vanaf 3 jaar)

 • Taalontwikkelingsstoornissen (voor oudere kinderen)

Logopedische behandeling voor kinderen
Leestraining

Bijzondere begeleidingen

Het Labyrint
 • Leestraining voor kinderen

 • Begeleiding op maat van kinderen met downsyndroom
  o    leren praten
  o    leren lezen
  o    begeleiding in het regulier onderwijs (lager en middelbaar of als extra aanvulling ION-traject

 • Leestraining voor volwassenen

 • Leestraining voor analfabeten of anderstaligen

 • Geheugentraining voor volwassenen

Charlotte De Baets

Charlotte De Baets

Yana Vereecke

Yana Vereecke

Flore Debreyne

Flore Debreyne

Logopedisten Charlotte De Baets, Ellen Neese en Yana Vereecke hebben allemaal een passie voor hun vak. Ze zijn gespecialiseerd in de preventie, diagnostiek en behandeling van logopedische stoornissen. 

Het zijn harde werkers, die het beste in iedereen naar boven willen halen. Ze vormen een hecht team en u kunt altijd bij hen terecht. 

De logopedisten hebben er voor gekozen om multidisciplinair te werken aangezien er dan continu overleg is.

Kernbegrippen die bij dit team passen zijn:

 • Sociaal en vriendelijk 

 • Positieve ingesteldheid 

 • Doelgericht 

 • Directe aanpak 

 • Individuele en klantgerichte aanpak 

 • Geduldig 

 • Creatief 

 • Het kind vanuit verschillende invalshoeken bekijken

 • Leren is proberen en niet opgeven 

 • Iedereen is in staat om te leren

Tarieven

Onderstaande tarieven worden bepaald door RIZIV en zijn van toepassing voor jong en oud. 75% wordt terugbetaald via de mutualiteiten. 
Een afspraak dient 24 uur op voorhand geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt een administratieve kost van 22 euro aan te rekenen. 

Het Labyrint

MEER WETEN OVER ONS LOGOPEDIE? 

CONTACTEER HET LABYRINT!

ONS BETER LEREN KENNEN?

bottom of page