top of page
Kindercoach

Kindercoaching Sint-Kruis (Brugge)

Als ouder ben je altijd op zoek naar de beste manieren om je kind te ondersteunen en te begeleiden. Soms kan het echter lastig zijn om te begrijpen wat er in het hoofd van je kind omgaat en hoe je hem of haar het beste kunt helpen. Dat is waar kindercoaching een rol kan spelen.

divider_zwart

Wat is kindercoaching?

divider_lichtgeel

Kindercoaching is een vorm van laagdrempelige begeleiding die specifiek gericht is op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Het doel van kindercoaching is om kinderen te helpen bij het ontdekken en benutten van hun eigen krachten en mogelijkheden, zodat ze beter kunnen omgaan met uitdagingen en obstakels in hun leven.

Een kindercoach biedt een veilige, ondersteunende ruimte waarin het kind zich vrij voelt om zijn of haar gedachten, gevoelens en ervaringen te delen. Door middel van gesprekken, creatieve activiteiten en andere technieken helpt de coach het kind inzicht te krijgen in zichzelf, zijn of haar emoties te begrijpen en vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor persoonlijke groei.

 

Het belangrijkste verschil tussen een kindercoach en een (psycho)therapeut is het feit dat het traject bij een kindercoach, in principe, kortdurend en laagdrempeliger is.

divider_zwart
Kindercoaching

Wanneer kan kindercoaching nuttig zijn?

divider_lichtgeel

Kindercoaching kan nuttig zijn in verschillende situaties. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Gedragsproblemen: Als je kind gedragsproblemen vertoont, zoals agressief gedrag, woede-uitbarstingen of teruggetrokkenheid, kan een kindercoach helpen om de oorzaken van dit gedrag te achterhalen en samen met het kind aan oplossingen te werken.

  • Emotionele problemen: Als je kind moeite heeft om zijn of haar emoties te uiten of te begrijpen, kan een kindercoach helpen om emotionele vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen.

  • Sociale problemen: Als je kind moeite heeft met het maken van vrienden, pestgedrag ondervindt of worstelt met sociale interacties, kan een kindercoach ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen.

  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen: Als je merkt dat je kind worstelt met een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen heeft, kan een kindercoach helpen om positieve eigenschappen en talenten naar voren te brengen en het gevoel van eigenwaarde te versterken.

  • Faalangst: Als je merkt dat je kind, ondanks dat de leerstof gekend is toch onvoldoendes haalt en/of veel stress ervaart voor taken die uw kind thuis goed kan uitvoeren, maar het op school toch misgaat.

divider_zwart
Ondersteuning door kindercoach

Hoe verloopt een traject bij ‘Het Labyrint’?

divider_lichtgeel

Om een traject bij ons op te starten die je het contactformulier op onze website in te vullen. Kindercoach Tineke zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met jullie via mail of telefonisch.

Bij onze praktijk streven we ernaar om elk traject af te stemmen op de individuele behoeften en doelen van het kind. We beginnen altijd met een intakegesprek waarin we samen met jou als ouder de hulpvraag van je kind bespreken. Vervolgens plannen we sessies met het kind en eventueel met u als ouder(s), waarin we aan de slag gaan met verschillende technieken en methodes die aansluiten bij zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsfase.

Gedurende het traject werken we samen met het kind aan het verkennen van zijn of haar gedachten, gevoelens en gedragingen. We stimuleren zelfreflectie en moedigen het kind aan om oplossingsgerichte strategieën te ontwikkelen. Daarnaast bieden we handvatten voor ouders om hun kind ook buiten de sessies te ondersteunen. We verwachten een actieve houding van u als ouder(s), immers u ziet uw kind veel vaker dan wij!

Ons doel is om ervoor te zorgen dat je kind sterker in zijn of haar schoenen staat, beter kan omgaan met uitdagingen en meer zelfvertrouwen krijgt. We streven ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin je kind zich gehoord voelt en zichzelf kan zijn.

divider_zwart
Lachend meisje

Wie is onze kindercoach?

divider_lichtgeel
Tinneke.jpg

Tineke Strijland

divider_zwart

BACHELOR SOCIAAL WERK

KINDERCOACH & STUDIEBEGELEIDER

Meisje is aan het kleuren

CONTACTEER ONS VOOR KINDERCOACHING!

ONS BETER LEREN KENNEN?

bottom of page