top of page
Psycholoog in Sint-Kruis

Psycholoog in Sint-Kruis (Brugge)

Wat is een psycholoog?

divider_lichtgeel

Een psycholoog is een professional op het gebied van de menselijke geest en gedrag. Ze bestuderen hoe mensen denken, voelen en handelen, en proberen te begrijpen hoe deze processen invloed hebben op ons dagelijks leven.

Psychologen kunnen werken met individuen, groepen of hele gemeenschappen om problemen aan te pakken zoals angst, depressie, verslaving en stress. Ze gebruiken verschillende technieken en therapieën om mensen te helpen hun emotionele welzijn te verbeteren.

Het is belangrijk op te merken dat een psycholoog verschilt van een psychiater. Een psychiater is namelijk een medisch specialist die medicatie kan voorschrijven voor psychiatrische aandoeningen, terwijl een psycholoog zich richt op gesprekstherapieën en gedragsinterventies.

divider_zwart

Wat bieden wij aan in Het Labyrint?

divider_lichtgeel
afname psychologische test

1. Psychologische testafnames

Wie neemt de testen af?

Alle psychologische testen worden afgenomen door de klinisch psycholoog, Elien Nollet. Elien Nollet staat ook in voor de verslaggeving. Wij nemen pas testen af na een anamnese gesprek bij Charlotte De Baets of via een doorverwijzing van een huisarts, specialist of een psychotherapeut.

Vul het contactformulier in als je een afspraak wenst voor een testafname. Wij nemen dan verder contact met u op. Mocht je telefonisch willen aanmelden, gelieve dit dan te doen op het volgende telefoonnummer: 0472/ 79 70 70. Gelieve steeds een boodschap op het antwoordapparaat na te laten. Dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

divider_zwart
intelligentietest voor kinderen

Welke testen nemen wij af?

 1. Intelligentietesten voor kinderen en volwassenen (ook in het kader van een aanvraag logopedie bij de mutualiteit).

  1. WPPSI-IV-NL (van 2,5 tot 6 jaar)

  2. WISC – V – NL (van 6 tot 16 jaar)

  3.  WAIS – IV – NL (vanaf 16 jaar)

 2. Diagnostisch onderzoek in het kader van aandachtsstoornissen (ADHD, ADD, aandachtsproblemen, ….) bij kinderen en volwassenen (mogelijk vanaf 6 jaar)
   

 3. ​Diagnostisch onderzoek in het kader van autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen en volwassenen (mogelijk vanaf 4 jaar)
   

 4. Belevingsonderzoek voor kinderen in het kader van emotionele problemen en/of hechtingsproblematiek.
   

 5. Diagnostisch onderzoek naar de executieve functies.

divider_zwart
sêltherapie voor kinderen

2. Speltherapie voor jonge kinderen (vanaf 4 jaar)

Wat is speltherapie?

Als ouder wilt u natuurlijk altijd het beste voor uw kind en soms kan het zijn dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Speltherapie kan in deze situaties een uitkomst bieden.

De kracht van spelen

Spelen is een natuurlijke manier waarop kinderen  communiceren en hun emoties uiten. Het is hun taal, hun manier om de wereld te begrijpen en zichzelf te uiten. Door middel van spel kunnen kinderen hun gevoelens, gedachten en ervaringen verwerken. Speltherapie maakt gebruik van deze kracht van spelen om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van emotionele veerkracht en probleemoplossende vaardigheden.

Hoe werkt speltherapie?

Tijdens een sessie speltherapie krijgt het kind de ruimte om vrijuit te spelen met speciaal geselecteerd therapeutisch speelmateriaal. De speltherapeut creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin het kind zich vrij voelt om zijn of haar gedachten, gevoelens en ervaringen uit te drukken door middel van spel.

De speltherapeut observeert het spel zorgvuldig en gebruikt dit als basis voor de therapie. Door middel van gerichte interventies kan de therapeut het kind begeleiden en ondersteunen bij het verkennen en begrijpen van zijn of haar innerlijke wereld. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, ontwikkelingsfase en de specifieke behoeften van het kind.

Wat kan speltherapie behandelen?

Speltherapie kan ingezet worden bij een breed scala aan problemen en uitdagingen waar kinderen tegenaan kunnen lopen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Emotionele problemen, zoals angst, verdriet of boosheid

 • Gedragsproblemen, zoals agressief gedrag of teruggetrokkenheid

 • Traumatische ervaringen, zoals een scheiding of verlies van een dierbare

 • Sociale vaardigheden, zoals het maken van vriendjes of omgaan met pestgedrag

 

Het doel van speltherapie is om kinderen te helpen bij het verwerken en begrijpen van hun emoties, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en veerkracht, en het aanleren van nieuwe copingstrategieën.

divider_zwart

Hoe gaan we te werk in Het Labyrint?

divider_lichtgeel

Stap 1: Invullen van het contactformulier op de website

 

Als u, uw kind wil aanmelden voor speltherapie dan kan dit via ons contactformulier. Wij nemen telefonisch of per mail zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak vast te leggen.

Stap 2: anamnese speltherapie

In dit eerste gesprek wordt de hulpvraag van het kind in kaart gebracht. Dit betreft een oudergesprek waarbij het kind niet dient aanwezig te zijn. Via een gestructureerd interview kan de therapeut meer zicht krijgen op de hulpvraag, context en eventueel bijhorende bezorgdheden omtrent het kind.

 

Stap 3: belevingsonderzoek

In enkele sessies maken het kind en de therapeut kennis met elkaar. Dit om elkaar beter te leren kennen en het vertrouwen van elkaar te winnen. Op deze manier kan de hulpvraag duidelijker gesteld worden.

Stap 4: bespreking met de ouders

Na enkele sessies worden de ouders opnieuw uitgenodigd voor een gesprek. Dit om de bevindingen/ observaties van de therapeut tijdens het belevingsonderzoek te bespreken met hen. Enkel de zaken die het kind aan bod willen laten komen, in dit gesprek, worden besproken. Dit om de vertrouwensband met het kind niet te schaden.

Stap 5: opstart van de speltherapie

Nadat de voorgaande fasen allemaal doorlopen zijn kan de speltherapie van start gaan. Afhankelijk van de hulpvraag en het kind zal dit een andere invulling krijgen.

Stap 6: eindfase van de therapie en ouderbespreking

Als de hulpvraag opgelost is kan de therapie afgerond worden. Er volgt dan ook nog een laatste bespreking met de ouders.

divider_zwart
psycholoog in gesprek met kind

3. Psychotherapie voor kinderen en jongeren via gesprekstherapie

Voor welke behandeling/hulpvragen kun je bij ‘Het Labyrint’ terecht:

 1. psycho-educatie omtrent ADHD, ADD en ASS.

 2. hechtingsproblematieken

 3. eetproblemen (anorexia nervosa, boulimia nervosa, …)

 4. angststoornissen

 5. emotionele problemen zoals angst, woede onzekerheid, verdriet, somberheid

 6. stressgerelateerde klachten

 7. stemmingsproblemen

 8. gedragsmoeilijkheden 

 9. verwerkingsproblemen (na scheiding, verlies en/of ziekte)

 10. een laag zelfbeeld

 11. sociale vaardigheden

divider_zwart
volwassen vrouw bij de psycholoog

4.  Psychotherapie voor volwassenen via gesprekstherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling voor mensen die kampen met mentale en emotionele problemen. Het richt zich op het verkennen en begrijpen van de gedachten, gevoelens en gedragingen van een individu om positieve veranderingen te bevorderen.

Tijdens psychotherapie werkt de therapeut nauw samen met de cliënt om inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van hun problemen. Door middel van gesprekken en verschillende technieken worden coping-strategieën ontwikkeld om beter om te gaan met stress, angst, depressie of andere psychische aandoeningen.

De duur van de therapie kan variëren, afhankelijk van de ernst van de klachten en jouw persoonlijke doelen.

Psychotherapie kan effectief zijn bij het aanpakken van diverse psychische problemen. Het biedt een veilige ruimte waarin je kunt praten over jouw gevoelens en ervaringen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en verlichting van symptomen.

divider_zwart

Voor welke behandeling/hulpvragen kun je bij ‘Het Labyrint’ terecht:

divider_lichtgeel
 • emotionele problemen zoals onzekerheid, angst, woede en somberheid

 • verwerkingsproblemen na een scheiding, verlies of ziekte

 • ​relatietherapie

divider_zwart

Hoe gaan we te werk?

divider_lichtgeel

Stap 1: Invullen van het contactformulier op de website

 

Als u zich wilt aanmelden voor psychotherapie dan kan dit via ons contactformulier. Wij nemen telefonisch of per mail zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak vast te leggen.

Stap 2: Eerste gesprek

In het eerste gesprek maken de cliënt en de therapeut kennis met elkaar. De hulpvraag/ hulpvragen kunnen bepaald worden. Van hieruit kan de therapie verder opgebouwd worden.

Stap 3: Opstart van de psychotherapeutische behandeling

De therapie kan van start gaan. Via gesprekken proberen we u verder te helpen in jouw denk-en groeiproces.

Onze therapeuten

divider_lichtgeel

Wilt u meer informatie over onze manier van werken, of wilt u een afspraak inplannen? Neem gerust contact met ons op.

Tarieven

Een afspraak dient 24 uur op voorhand geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt een administratieve kost van 22 euro aan te rekenen. 

Psychologie

CONTACTEER ONS VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE!

ONS BETER LEREN KENNEN?

bottom of page